Stryvo wins a new order of racks for data storage containerers to Lefdal Mine Datacenter. Stryvo has, together with the customer LMD, developed a new and more cost-effective construction of the racks. We are looking forward to continuing the good cooperation with LMD in the great success they have with safe, environmentally friendly and low cost data storage concept.

Stryvo har skal levere stålstrukturer til det nye og spektakulære datasenteret inne i Lefdal-gruver i Kjølsdalen.
Utbyggingen skjer etter initiativ fra Localhost fra Måløy og i regi av Lefdal Mine Datacenter.
Datesenteret samarbeider med store aktører som IBM og RITTAL, og har i fellesskap en målsetting om at dette skal bli verdens største datasenter for serverløsninger og lagring av data.
Gruvegangene har høy standard med asfalterte veier og er på hele 120.000 kvm som gir store utbyggingsmuligheter i fremtiden.

Stryvo sine leveranser omfatter lastbærende stålsystemer til handtering og oppbevaring av de modulbaserte datalagringsenhetene. 
Første leveranse skal være på plass iløpet av februar 2017.