Ivaretaking av åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggande menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

STRYVO sine leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet.

STRYVO ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillit og åpenhet, og at våre leverandører deler STRYVO sin holdning til etikk og etterlevelse.

Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Vi er i gang med kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere dokumentasjon for å sikre samsvar. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og fjerne leverandører som ikke imøtekommer kravene som Stryvo og åpenhetsloven stiller.