(Page not available in English)

Tjenester og Kvalifikasjoner

Stryvo Service Partner tilbyr et høyt servicenivå og kompetanse og løser oppgaver på en profesjonell måte. Service teamet arbeider tett sammen med verksted kapasiteter innen plate arbeid, sveising og avansert bearbeiding. Alle støttes av ingeniør- og prosjektledelse som sikrer kvalitet og fullstendige og sikre leveranser.

Tjenester

  • Konstruksjon
  • Maskiner og utstyr
  • Elektrisk og VVS
  • Overflatebehandling
  • Sertifisering og testing
  • Oppgradering og modifikasjon
  • Sertifisert til de høyeste standardene

Serviceteamet består av fleksible, høyt kvalifiserte og erfarne fagfolk med høy fokus på HMS og kvalitet. Alle oppgaver blir dokumentert i samsvar med klientens krav.