Stryvo takker Lefdal Mine Datacenter for en ny ordre på reolar til lagring av data-containerar. Stryvo har sammen med kunden utviklet en ny og mer kostnadseffektiv løsning for bygging og montering av reolene. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med LMD i den fantastiske utviklinga dei har med sikker, miljøvennlig og lavkost datalagring.

Stryvo har skal levere stålstrukturer til det nye og spektakulære datasenteret inne i Lefdal-gruver i Kjølsdalen.
Utbyggingen skjer etter initiativ fra Localhost fra Måløy og i regi av Lefdal Mine Datacenter.
Datesenteret samarbeider med store aktører som IBM og RITTAL, og har i fellesskap en målsetting om at dette skal bli verdens største datasenter for serverløsninger og lagring av data.
Gruvegangene har høy standard med asfalterte veier og er på hele 120.000 kvm som gir store utbyggingsmuligheter i fremtiden.

Stryvo sine leveranser omfatter lastbærende stålsystemer til handtering og oppbevaring av de modulbaserte datalagringsenhetene.