Assembly

We carry out assembly and assembly of a variety of advanced steel structures and skids in our workshops in Stryn, Bismo, and Oslo. This is often part of the production of a complete unit according to our customers' specifications.

We work with various industries, including oil and gas, and can provide tailored solutions that meet your specific needs. Our operators have high expertise, and we ensure that all work is carried out in accordance with the highest standards of quality, safety, and efficiency.

In the field of construction and steel structures, we construct and assemble complete steel buildings and customer-specific solutions such as railings, walkways, pedestrian bridges, pipe galleries, and all kinds of load-bearing steel.

Our experienced team takes care of everything from planning, design, and engineering to coordination, installation, and delivery.

We take pride in delivering high-quality services to our customers. We have a thorough approach to health, environment, and safety, and ensure that all projects are carried out in compliance with applicable regulations and standards.

Our team of dedicated professionals is ready to handle all your needs and challenges, and we take pride in achieving excellent results.User skriv tekst til webside om våre tjenster innen assembly og montering av prosessanlegg, stålkonstruksjoner, skids i fabrikk og montering av bygg og kontruksjoner i felt

ChatGPT

Velkommen til vår nettside!

Vi er spesialister innenfor assembly og montering av prosessanlegg, stålkonstruksjoner, skids i fabrikk og montering av bygg- og konstruksjoner i felt. Vår ekspertise og erfaring gjør oss til den ideelle partneren for dine prosjekter.

Assembly og montering av prosessanlegg: Vårt dyktige team har omfattende erfaring med assembly og montering av prosessanlegg. Vi jobber med ulike industrier, inkludert olje og gass, kjemisk produksjon, og farmasi, og kan tilby skreddersydde løsninger som imøtekommer dine spesifikke behov. Vårt team har ekspertise innen prosjektering, konstruksjon, installasjon og oppstart av prosessanlegg. Vi sørger for at alt arbeidet utføres i samsvar med de høyeste standarder for kvalitet, sikkerhet og effektivitet.

Montering av stålkonstruksjoner: Våre tjenester innen montering av stålkonstruksjoner omfatter alt fra mindre konstruksjoner til store og komplekse prosjekter. Vårt erfarne team har kompetansen og ressursene som kreves for å håndtere alle aspekter av monteringsprosessen. Vi tar oss av planlegging, konstruksjon, montering og testing av stålkonstruksjoner for å sikre at de oppfyller dine spesifikke krav og forventninger.

Montering av skids i fabrikk: Vår ekspertise innen montering av skids i fabrikk gjør oss til en pålitelig partner for ditt industrielle anlegg. Vårt dedikerte team har erfaring med montering av skids i ulike sektorer, og vi er kjent for vårt fokus på detaljer, presisjon og kvalitet. Vi sørger for nøyaktig montering og tilkobling av utstyr og rørsystemer på skidene for å sikre at de fungerer optimalt og oppfyller dine spesifikasjoner.

Montering av bygg- og konstruksjoner i felt: Vi tilbyr også montering av bygg- og konstruksjoner i felt. Enten det dreier seg om midlertidige strukturer, modulbaserte bygninger eller permanente anlegg, har vi ekspertisen som kreves for å sikre vellykket montering og ferdigstillelse. Vårt erfarne team tar seg av alt fra planlegging og koordinering til installasjon og sluttdokumentasjon.

Vi er stolte av å levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder. Vi har en grundig tilnærming til helse, miljø og sikkerhet, og sørger for at alle prosjekter utføres i samsvar med gjeldende regelverk og standarder. Vårt team av dedikerte fagfolk er klare til å håndtere alle dine behov og utfordringer, og vi setter en ære i å oppnå resultater