Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggande menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

STRYVO sine leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet.

STRYVO ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillit og åpenhet, og at våre leverandører deler STRYVO sin holdning til etikk og etterlevelse.

Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Vi kartlegger våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere dokumentasjon for å sikre samsvar. Dette er en prosess hvor vi løpende vil kunne avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og deretter fjerne leverandører som ikke imøtekommer kravene som Stryvo og åpenhetsloven stiller.

Rapport Åpenhetsloven 2024