Stryvo har gjennom en årrekke deltatt i en mange prosjekter innen vannkraft og har levert et bredt spekter av produkter og tjenester.
Stryvo har sin styrke i solid og god prosjektgjennomføring med kvalifiserte og erfarne medarbeidere.

Vi har levert en lang rekke produkt og monteringsoppdrag som:

  • Kjøle- og lenseanlegg
  • Sugerørsluker
  • Rørsystemer
  • Luker
  • Rister
  • Gangbaner


Eksempler på tidligere leverte prosjekt:

Våre tjenester:
Design
Engineering / styrkeberegning
Prosjektstyring
Produksjon
Montering
Testing
Dokumentasjon
Serviceavtaler
Se også
Vannkraft