Stryvo sin erfaring og kompetanse innen maskinering, sveising, NDT og dokumentasjon har gjort dem til en ettertraktet produsent av utstyr og produkter til olje- og gassindustrien.

Våre ingeniører og produksjonsmedarbeidere er dyktige og har lang erfaring med leveranser til store deler av verden.

Vi kan produsere alt fra små maskinerte deler til store, komplett leverte konstruksjoner som er maskinerte, sveiset og ferdigmontert.

Produktene våre kan leveres ferdig testet og dokumentert i samsvar med NORSOK eller andre gjeldende standarder.

Referanseprodukt

  • Umbilicals (styrings- og kraftkabler for undervannsanlegg)
  • UTA / PLEM / PLET (undersjøiske overføringsenheter)
  • T-seals (tetninger)
  • Mudmats (fundamentplater for undervannsinstallasjoner)

Vi vil gjerne bidra med vår prosjektkompetanse i ditt prosjekt.