Om Stryvo

Stryvo gruppen med sine 100 medarbeidere består av Stryvo AS og Stryvo Oslo AS. Gruppen fremstår i dag som en av de mest allsidige mekaniske aktørene i Norge.

Spisskompetansen dekker flere segmenter som vannkraft, olje- og gass, maritim industri, fisk og sjømat, forsvar, landbasert industri, og bygg/anlegg. Leveransene her utgjør blant annet design, ingeniørtjenester, produksjon, ferdigstilling, service/vedlikehold og oppgraderinger.

For mange kunder er Stryvo også en sentral partner / leverandør i større innovative prosjekt, her kan nevnes hydrogen, offshore vind, karbonfangst, subsea-kompresjon og bølgekraft.


Styrets medlemmer

Stryvo-gruppens styre består av 4 medlemmer.

Styremedlemmer er Nils Are Karstad Lysø, Jostein Bøe, Linda Merete Bøe.

Styrets leder er Arild Bødal.


Historie

Stryvo AS ble etablert i Stryn i 1947 som Stryn Vognfabrikk som er morselskapet i Stryvogruppen.

Tradisjonelt har Stryvo levert produkt, service og tjenester innenfor olje og gass, maritim industri, landbasert industri, bygg og anlegg, fisk og sjømat, men i de siste årene har Stryvo satset tungt for å ta markedsandeler innen vannkraft, havvind, karbonfangst og hydrogenproduksjon.

Fornybar energi er i dag det største segmentet til Stryvo både i Stryn og i gruppen.

Stryvo Bismo AS ble etablert i 2013 med kompetanse bygget på tidligere Bismo Industrier, etablert i 1976. Stryvo Bismo har godt omdømme for høy kvalitet innen prosjektering og produksjon og er spesialister på luker og rør, prosesspakker og sjøvannsfilter. Stryvo Bismo leverer i dag sine produkter til de største vindparkene offshore.

Brødr. Skaug Mekanisk Verksted AS ble ervervet i 2014

Brødr. Sundt AS ble kjøpt i 2016

Begge bedriftene var maskineringsbedrifter og i 2016 fikk de navnet Stryvo Oslo AS.

Stryvo Oslo AS har sitt spesialområde innen dreiing og bearbeiding av høylegert stål som titan, inconel og super duplex. Mange av Stryvo Oslo sine kunder er å finne innen olje og gass eller i andre krevende bransjer.

I 2021 ble verkstedsbiten til tidligere Goltens Norge fusjonert inn i Stryvo Oslo og med de ble Stryvo enda mer ettertraktet som “Servicepartner” både innenfor motoroverhaling, påplass-maskinering og restøping av hvittmetallager i kraftverk og på større skip.

De tre tradisjonsrike bedriftene ble samlet under ett tak i Strømsveien 195 på Alnabru i 2020.

Fra høsten 2023 ble driften i selskapet Stryvo Bismo integrert med morselskapet Stryvo AS.


Nøkkeltall

Omsetning 180 M NOK
Employees 100
Buildings 7 500 sqm
Sites 32 0000 sqm

Vision Statement

"Trusted partner for future solutions”

Mission Statement / Business Ethics

Our Mission Statement includes details of our core business principles for success and is therefore internally facing i.e. what do we want to achieve and how we will do it on a daily basis:

Stryvo to be the supplier and brand of choice of our customers, by the professional community, in each of our markets segments. Our market position is achieved through delivery of a professional level of services adapted to the market, within our core competencies, with respect to our clients and to common business relationship.

Service is delivered in a professional manner, with integrity by well-trained, supervised and highly motivated individuals who enjoy working in Stryvo Staff are motivated by the challenges of their assigned tasks, recognition of excellence, regular training and a good working environment.

Management protects and maintains our non-political, open and honest culture and acts with integrity.

Consequently, Stryvo, in all its forms when viewed by clients, staff, feeders, suppliers or shareholders, will continue to exceed expectations.

Se også
Bransjer