Stryvo tilbyr trykkpåkjente stålkontruksjoner i vannvei og kraftstasjon til små og store vannkraftverk.

  • Stålrørovergang
  • Stålbend
  • Innløpsrør
  • Rørkontruksjoner til forankring i fundament
  • Andre tilhørende konstruksjoner i henhold til krav og spesifikasjoner

Konstruksjoner gjennomføres i henhold til NVE sine retningslinjer for stenge og tappeorganer, rør og tverrslagsporter, EN 13445-3