6 millioners kontrakt til Stryvo
Stryvo AS har vunne anbudskonkurransen om å bygge gangbru og tilliggende fasiliteter på Sognefjellet. Bru-prosjektet går under navnet "Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark på Sognefjellet, tilrettelagt med informasjons-punkt, sittegruppe, gangbru og gangbaner".
Stryvo har fått totalentreprisen for prosjektet.
Prosjektet vil bli ferdigstilt iløpet av 2016 og 2017.