Stryvo tilbyr hardhetstesting med måleenhet Brinell etter Amerikansk standard

Vår King Tester er ISO 17025-akkreditert fra American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) Utstyret vårt er i henhold til ASTM E-10/E-110-kompatibelt, og fordi testeren er bærbar, kan vi teste større deler som ikke kan testes på stasjonære teststasjoner, og levere en full belastning på 3000 kgf.

Vår type utstyr Brinell King tester er en av de beste i industrien, som kan tilfredsstille de fleste av kravene, som navnet sier, vår type testing er Brinell hardhet.

Hardhetsavlesningen er utført av Kingscope TM 100 mikroskop som gir en nøyaktighet på 0,01 mm ved avlesning, noe som gjør hardhetsavlesningen veldig presis.