Jeroen Mosman er en av våre prosjektledere i Stryvo. Hver dag sjonglerer han flere baller i luften, uten å miste dem når ad hoc-oppgavene kommer snikende inn fra sidelinja. Han står like støtt som fjellene utenfor Vipevegen 8. Hva er hemmeligheten hans?
onsdag, 24. april 2024

Stryvo har opplevd en enorm utvikling på få år. Fra å være Stryn Vognfabrikk i «smia», til å ha en fot innenfor de fleste industribransjer i Norge, og hos flere store aktører. De ansatte i Stryvo har ved flere anledninger vært delaktige når veivalg er tatt, og drivkraften til at mål blir nådd. Jeroen forklarer:

─ Her i Stryvo tror jeg de fleste har en ganske bratt læringskurve. Det er fordi det kun er deg selv som setter begrensningene. Har du ambisjoner, vil du få mulighetsrom.

Prosjektlederen har selv vært med på å forme stillingen sin. Han fortsetter:

─ Jeg kjente til olje og gass-bransjen gjennom min tidligere arbeidsgiver. Jeg følte at dette var en bransje jeg likte godt – og da fikk jeg også muligheten til å være med og danne et godt grunnlag for hvordan vi jobber ut mot denne bransjen her i Stryvo.

Sitter tett på resultatet

Jeroen er opprinnelig fra Nederland og kom til Norge i 2009. Etter noen år i Odda, fant han veien til Stryn og fikk jobb som prosjektleder i Stryvo. I dag, trives han godt i rollen sin og setter pris på tilliten han får av arbeidsgiver og kundene.

─ Det beste med å være prosjektleder i Stryvo er at du får jobbet med prosjektet fra A til Å. Jeg har jo faktisk muligheten til å fysisk se og kontrollere produktene vi lager. Det er ikke alltid mine oppdragsgivere har denne muligheten, siden vi ofte sender de ferdige produktene til lokasjoner rundt om i hele verden. Derfor er det så viktig at jeg kan være med i alle ledd av prosjektet.

Å ta de endelige beslutningene

Samarbeid nevnes av Jeroen som viktig for at prosjektet på en god måte skal dras i havn. Både med kolleger og med kunden.

─ Det fine med Stryvo er at vi har en såpass flat struktur. Det gjør at vi har rask responstid og det gir mange gode diskusjoner. På samme måte, kan den tette dialogen gjøre det vanskelig å ta endelige beslutninger. Da er det viktig å kunne skjære igjennom, forklarer han.

Jeroen legger ikke skjul på at hverdagen tidvis kan være hektisk. Likevel, sitter han på nøkkelen til hvordan et prosjekt kan bli vellykket enten det er lite eller stort.

─ Gjør jeg ikke et godt forarbeid, møter jeg meg selv i montasje-døra. Er fundamentet bra, går som regel resten av prosjektet bra, smiler han.

Er du vår nye prosjektleder?

Akkurat nå ser vi etter en ny prosjektleder som kan ta ansvaret for flere nye og viktige prosjekter hos oss. Sjekk ut stillingen her: https://stryvo.no/om-stryvo/le...