Denne personvernerklæringen gjelder for Stryvo AS og datterselskapene Stryvo Bismo AS og Stryvo Oslo AS (heretter benevnt Stryvo)

Behandlingsansvarlig

Stryvo, ved de daglige lederne er ansvarlig for behandling av personopplysninger for:

  • Ansatte og innleid personell
  • Kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig.
  • Kandidater til fremtidige stillinger.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Stryvo innhenter og lagrer personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne utøve nødvendig dialog med og oppfylle våre forpliktelser mot kunder, leverandører og ansatte. Det er frivillig å oppgi personopplysninger ved henvendelse pr. mail eller telefon. Vi bruker personopplysningene for å kunne gi tilbakemeldinger til den som tar kontakt med oss. For at vi skal sende e-post til rett person, må de som henvender seg til Stryvo registrere navn og e-post adresse.

Rettslig grunnlag

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn og lagres personopplysninger og generell informasjon om og hvordan vi behandler personopplysninger.

Erklæringens rettslige grunnlag er nedfelt i personopplysningsloven og GDPR (General Data Protection Regulation)

Har du spørsmål rundt dine rettigheter i forbindelse med personvern i Stryvo, kontakt siv.flo@stryvo.no

Hvilke personopplysninger blir behandlet

Kunder og Leverandører

Stryvo behandler personopplysninger om kunder og leverandører i våre systemer: Power Office, ProM og Proresult.

Det registreres nødvendige opplysninger for at kunde- og leverandørforholdet skal kunne utøves, herunder nødvendige opplysninger for å gjennomføre korrespondanse, betaling, fakturering og levering.

Ansatte

Stryvo behandler personopplysninger om sine ansatte i sine systemer: Power Office for å administrere lønn og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for arbeidsforholdet og for utbetaling av lønn.

Opplysninger om de ansatte innhentes fra de ansatte selv og utleveres kun i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres.

Nettsiden stryvo.no

IP-adresser i aksesslogger lagres i 14 dager. Google Analytics blir brukt som trafikkanalyseverktøy der funksjonalitet for sporing av IP-addresser og annonsebruk er deaktivert. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 punkt 1 b.

Hvor får vi personopplysningene fra

Personopplysninger knyttet til kunder og leverandører innhentes ved etablering av kunde/leverandørforhold i den utstrekning de er nødvendige for å utføre avtaleforhold mellom Stryvo og kunder/ leverandører. Opplysninger innhentes direkte fra kunde/ leverandør pr. e-post, telefon eller ved direkte kontakt.

Personopplysninger knyttet til ansatte i bedriften er opplysninger som er nødvendige og lovpålagte i forbindelse med arbeidsforholdet. Opplysninger innhentes fra arbeidstaker ved utarbeiding av arbeidskontrakt.

Markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold med oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen.

Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser ved å gi oss melding om dette til post@stryvo.no.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskaper, med unntak av våre samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

Administrering og sletting av persondata

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du endre dette ved å ta kontakt med oss. Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15. Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht GDPR art 18. Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til post@stryvo.no

Dersom du mener at Stryvo ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Sikring av persondata

Stryvo bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.