Stryvo sine leveranser har bestått av alle lastbærende stålkonstruksjoner til topp- og bunnstasjon samt restaurantbygg og tilknyttende gangbro. Forutsetningene for oppdraget var Stryvo sine kvalifikasjoner og sertifiseringer innen lastbærende stålkonstruksjoner. Stryvo takker for oppdraget og ønsker lykke til videre.

Stryvo sine leveranser består av alle lastbærende stålkonstruksjoner til topp- og bunnstasjon samt restaurantbygg og tilknyttende gangbro.  Forutsetningen for oppdraget var Stryvo sine kvalifikasjoner og sertifiseringer innen lastbærende konstruksjoner.

Les om den spektakulære gondolbanen på www.hovenloen.no