Stryvo med produksjonskapasitet for store anlegg og seksjoner

Stryvo overtar og leier nå det store anlegget på Fiskåholmen i Møre og Romsdal som tidligere var eigd av Ulstein verft. Produksjonsanlegget er av beste standard og har stor kapasitet med lang dypvannskai og stor krankapasitet. Stryvo har med dette anlegget ingen begrensing i størrelse og kapasitet og kan tilby alle kunder og samarbeidspartnere produksjon og leveranser av alle typer store konstruksjoner og systemer.
torsdag, 1. desember 2016