Stryvo har levert og montert portalar til et veldig unikt tunnelprosjekt på Færøyane med 3 utganger. Tunnelen har Atlanterhavets første og einaste undersjøiske rundkjøring. Stryvo sin leveranse består av tunnellportalar og trapper og rekkverk til pumpestasjoner 187meter under havoverflata. Eysturøy tunnel vart opna rett før jul og er et tunnelprosjekt som bind folket og byane på Færøyane saman. Stryvo takkar NCC for dette spennande oppdraget.