God gjennomføring og punktlig levering av 5 pumpesystem for metanol-injeksjon til Statoil sitt Dvalin-felt. Eit krevjande og utfordrande prosjekt som er gjennomført til gode skussmål i oppdrag for Delta-p Pumpe og Kompressor Systemer AS.
mandag, 12. februar 2018