Nore 1 er et vannkraftverk i Nore-verkene til Statkraft. Anlegget ble satt i drift i 1928 og er snart hundre år gammelt. Nylig ble det oppdaget en sprekk i tverrbjelken på turbinhuset til ett av de åtte aggregatene. Stryvo Oslo fikk jobben med å reparere skaden og brukte en metode som har vist seg holdbar og kostnadseffektiv.
tirsdag, 21. mai 2024

─ Nore 1 er et stort kraftverk, og reaksjoner i betongen utsetter mekaniske deler for spenninger. Det hender derfor at komponenter sprekker. Noen deler er komplekse, eller innstøpte. Utskifting er derfor vanskelig og veldig kostbart. For oss, er det veldig godt at det finnes alternativer, forklarer Ole Gunnar Haug, vedlikeholdsleder hos Statkraft.

Når sveising ikke er mulig

På noen deler av anlegget er det brukt materialer som ikke kan sveises. Derfor har Statkraft sett seg nødt til å finne en annen måte å reparere sprekker på. Stryvo har i lang tid jobbet med metallsying – såkalt «lock ‘n’ stitch». Dette er en metode der det først bores hull i metallet med en bestemt avstand. Deretter freses det ut spor, og delene festes med gjenger.

─ En sprekk er ikke nødvendigvis rett, så dette er arbeid som krever nøyaktighet og tålmodighet. Det er godt vi er to personer på denne jobben, for da kan vi hjelpe og støtte hverandre, forklarer Frank Kjelgård, formann i Stryvo Oslo.

Høy grad av nøyaktighet

Sammen med Laurentiu Marinescu, har de jobbet i Stryvo i mange år, og har god erfaring med metallsying. Kjelgård har jobbet på Nore 1 ved flere anledninger, og setter pris på tilliten de får fra Statkraft.

─ Vi har brukt Stryvo hos oss ved flere anledninger. Å utføre reparasjoner på et kraftverk med deler som snart er hundre år gamle, krever kunnskap og nøyaktighet. Vi ser at det er svært kostnadsbesparende å utføre vedlikehold og reparasjon i stedet for at vi må bytte til nye deler, avslutter Haug.

Se også
Service, vedlikehold og mekaniske tjenester