Arbeidsmarkedet i industrien står overfor store utfordringer og mangler ca. 3000 personer. Med økende behov for kvalifisert arbeidskraft, kan utplasseringselever bli en kritisk ressurs for å sikre industriens fremtid.
onsdag, 26. juni 2024

Det finnes ca. 27 000 ansatte i metall- og metallvareindustrien i Norge, noe som utgjør 12 prosent av sysselsatte i industrien. Næringen bidrar med nesten tre prosent av Norges totale BNP, og mange av produktene og tjenestene er kritiske for andre næringer i Norge og globalt.

Når 69 prosent av industribedriftene i NHO melder om et udekt kompetansebehov, står vi midt i en stor utfordring som kan bli svært kritisk for industrien ─ om ikke noe gjøres.

For å møte denne utfordringen har Stryvo valgt å investere i unge talenter gjennom utplassering og lærlingordninger. Og i 2024 skal de virkelig ta sats!

Utplassering gir viktig praksis og erfaring

På verkstedet i Stryn, har Jonas Eide, avdelingsleder for maskinering, fullt opplegg med utplasseringselevene fra Eid videregående skole og Stryn videregående skole. Sammen med Sivert Lillestøl, jobber de i dag med å dreie og frese deler til en kunde.

─ Her i Stryvo har jeg fått prøve meg på praktiske oppgaver innen mitt fagfelt. Jeg har også fått sett litt hvordan arbeidslivet faktisk fungerer, sier Sivert.

Utplasseringselever får verdifull erfaring som ikke nødvendigvis kan læres i klasserommet alene. Dette er essensielt i en tid hvor teknologiske fremskritt raskt endrer arbeidsmetodene i den mekaniske industrien.

Ordningen er ikke bare nyttig for elevene. Jonas forklarer:

─ For Stryvo betyr dette tilgang til oppdatert kunnskap og innovative ideer som kan bidra til økt produktivitet og konkurranseevne.

Rustet for morgendagen

Stryvo har i mange år jobbet strategisk med kompetanseutvikling for å sikre tilgang på riktig kunnskap. Jonas startet selv som lærling for ni år siden og kjenner godt til prosessen.

─ For oss, representerer utplasseringselever en gyllen mulighet til å evaluere potensielle fremtidige ansatte i en reell arbeidssituasjon. Dette reduserer risikoen ved ansettelsesprosessen og gjør at vi hele tiden kan tilpasse behovet for ønsket kompetanse, sier Jonas, og fortsetter:

─ Hadde det ikke vært for at jeg var på utplassering, hadde jeg ikke jobbet med det jeg gjør i dag.

I sesongen 2023/2024 har det vært over ti utplasseringselever på verkstedene til Stryvo. Noen har jobbet faste dager i uken, og andre har jobbet i perioder det har passet med skolen. Felles, er at flere nå har fått tilbud om lærlingplass etter sommeren. I Oslo kommer det seks nye lærlinger til verkstedet. I Stryn skal Sivert starte som lærling på sveis.

─ Faglig, vil jeg få enda mer erfaring med sveising. Jeg vil også få muligheten til å prøve meg på ulike arbeidsoppgaver som jeg ikke får på skolebenken. Å fortsette som lærling i Stryvo, betyr også at jeg kan bli værende her i lokalsamfunnet hvor jeg har vokst opp, forteller Sivert.

─ Dette understreker hvor viktig denne ordningen er for både elever og bedrifter. Bedriftene får dedikerte medarbeidere som allerede er kjent med arbeidsplassen, prosessene her og miljøet rundt. Det reduserer behovet for opplæring og gir en sømløs overgang til fast ansettelse på sikt, forklarer Jonas.

En langsiktig investering

Investering i utplasseringselever er også en investering i innovasjon og i fremtiden. Den mekaniske industrien må kontinuerlig utvikle seg for å møte nye miljøkrav og for å holde seg konkurransedyktig på den globale arenaen.

Det er ingen tvil om at denne gruppen arbeidstakere er en uvurderlig ressurs for industrien. Kanskje det til og med kan redusere det udekte kompetansebehovet i industrien? Ved å gi elever praktisk erfaring, sikrer vi at fremtidens arbeidstakere er godt forberedt på de utfordringene de vil møte. Flere arbeidstakere vil bli værende i næringen og kompetansebehovet vil hele tiden holdes relevant.

─ Unge talenter tar med seg nye perspektiver og kunnskap om moderne teknologier, som digitalisering og automatisering. Dette kan være en drivende faktor for innovasjon i en bedrift som Stryvo. Og helt avgjørende for å opprettholde industriens fremtidige vekst, avslutter Jonas.


Kilder

Tallene i artikkelen er hentet fra følgende kilder:

NAVs bedriftsundersøking 2024: Redusert mangel på arbeidskraft. https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen

SSB 2024. https://www.ssb.no/statbank/table/09171

NHOs Kompetansebarometer 2023: https://www.nho.no/contentassets/8e109c8e8c654fcbb74ec48cabf5a142/nhos-kompetansebarometer-2023.pdf


Bilder: Et knippe av våre utplasseringselever og lærlinger. Fra venstre: Gard Olsen, Sivert Lillestøl og Elisabet Lødemel. I tillegg til Jonas Eide, avdelingsleder for maskinering i Stryn.


Vurderer du CNC-faget?

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvilke muligheter som finnes for deg.