Stryvo har levert mange ulike bruer og gangbruer og deltar gjerne på spennende prosjekt som bru-prosjektet ovenfor som har fått det offisielle navnet "Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark på Sognefjellet, tilrettelagt med informasjons-punkt, sittegruppe, gangbru og gangbaner". 


Eksempler på leverte bruprosjekt: