Vi blir å finne på standnr 37 på årets produksjonstekniske konferanse for bærekraftig energiproduksjon (PTK). Stryvo produserer komplette inntakssystem som luker, inntaksrister, rør og ventiler og grindrenskere. Kjøle og lenseanlegg, vannveiskomponenter med spesialitet på røroverganger og produksjon av trykkpåkjent utstyr. Stryvo utfører og overhaling av luker og mekanisk utstyr og reparerer flenser, lager og akslinger. Vi tilbyr sikring og CE-merking av inntak, inspeksjon og serviceavtaler og mye mer. Kom til standen vår og snakk med oss om alt vi har å tilby.
mandag, 7. mars 2022