Bru-prosjektet har fått det offisielle navnet "Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark på Sognefjellet, tilrettelagt med informasjons-punkt, sittegruppe, gangbru og gangbaner". Stryvo har hatt totalentreprisen på prosjektet og takker Fylkesmannen i Oppland for oppdraget.
tirsdag, 19. desember 2017