Stryvo Stryn skal levere alle lastbærende stålkonstruksjoner til Ørsta fleirbrukshall. Bygget er på 8000kvm og det største frie spennet i takkonstruksjonen er på hele 53meter. Produksjon og bygging starter umiddelbart.
tirsdag, 9. januar 2018