Stryvo som leverandør til Loen Skylift

Stryvo sine leveranser har bestått av alle lastbærende stålkonstruksjoner til topp- og bunnstasjon samt restaurantbygg og tilknyttende gangbro.
Forutsetningene for oppdraget var Stryvo sine kvalifikasjoner og sertifiseringer innen lastbærende stålkonstruksjoner.
Stryvo takker for oppdraget og ønsker lykke til videre.