Stryvo med leveranser til Lefdal Mine Datacenter

December 02, 2016
Stryvo takker Lefdal Mine Datacenter for en ny ordre på reolar til lagring av data-containerar. Stryvo har sammen med kunden utviklet en ny og mer kostnadseffektiv løsning for bygging og montering av reolene. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med LMD i den fantastiske utviklinga dei har med sikker, miljøvennlig og lavkost datalagring.