News archive


Stryvo Bismo med leveranser av pumpeskiddar

God gjennomføring og punktlig levering av 5 pumpesystem for metanol-injeksjon til Statoil sitt Dvalin-felt.
Eit krevjande og utfordrande prosjekt som er gjennomført til gode skussmål i oppdrag for Delta-p Pumpe og Kompressor Systemer AS.

February 09, 2018

Skal levere til fleirbrukshall i Ørsta

Stryvo Stryn skal levere alle lastbærende stålkonstruksjoner til Ørsta fleirbrukshall.
Bygget er på 8000kvm og det største frie spennet i takkonstruksjonen er på hele 53meter. Produksjon og bygging starter umiddelbart.
September 08, 2017

Stryvo med leveranse av spektakulær gangbru på Sognefjellet.

Bru-prosjektet har fått det offisielle navnet "Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark på Sognefjellet, tilrettelagt med informasjons-punkt, sittegruppe, gangbru og gangbaner".
Stryvo har hatt totalentreprisen på prosjektet og takker Fylkesmannen i Oppland for oppdraget.
September 05, 2017

Stryvo med leveranser til Lefdal Mine Datacenter

Stryvo takker Lefdal Mine Datacenter for en ny ordre på reolar til lagring av data-containerar. Stryvo har sammen med kunden utviklet en ny og mer kostnadseffektiv løsning for bygging og montering av reolene. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med LMD i den fantastiske utviklinga dei har med sikker, miljøvennlig og lavkost datalagring.
December 02, 2016

Stryvo som leverandør til Loen Skylift

Stryvo sine leveranser har bestått av alle lastbærende stålkonstruksjoner til topp- og bunnstasjon samt restaurantbygg og tilknyttende gangbro.
Forutsetningene for oppdraget var Stryvo sine kvalifikasjoner og sertifiseringer innen lastbærende stålkonstruksjoner.
Stryvo takker for oppdraget og ønsker lykke til videre.

Stryvo Group med nytt nasjonalt senter for maskinering

Stor interesse for Stryvo Group sitt nye anlegg i Oslo.
Stryvo Oslo AS er resultatet av oppkjøpet av tradisjonsrike Brødr. Skaug Mekanisk Verksted AS og Brødrene Sundt Maskinering AS. I nye, lyse og flotte lokaler i Østre Aker vei 60 C tilbyr nå Stryvo Oslo høykvalitets maskinering av høylegerte materialer.

Stor filterpakke til Fjords Processing

Det 26 tonn store anlegget vart skipa ut over djupvasskaia på Stryvo sitt anlegg på Fiskåholmen. Filterpakken blir levert i samarbeid med Aibel og Fjords Processing og skal settast i drift på Statoil sin plattform Heidrun i Nordsjøen.

Stryvo med bane til treerfotball

I samarbeid med Stryn Fotball har Stryvo utvikla et nytt konsept for treerfotball til bruk i all slags vær. Konseptet er et robust og smart modulsystem der bana er på 15m x10m jamfør fotballforbundet sine retningslinjer for treerfotball. Denne banemodellen er no tilgjengelig for demonstrasjon og salg.

Brødr. Skaug blir Stryvo Oslo

Brødr. Skaug Mekanisk Verksted AS bytter navn til Stryvo Oslo AS og flytter inn i nye lokaler i Østre Aker Vei 60C.
Sammen med nøkkelkompetanse fra tidligere Brødrene Sundt fremstår Stryvo Oslo nå som en av de mest moderne og komplette maskineringsbedrifter i bransjen.
July 08, 2016

6 millioners kontrakt til Stryvo

Stryvo AS har vunne anbudskonkurransen om å bygge gangbru og tilliggende fasiliteter på Sognefjellet. Bru-prosjektet går under navnet "Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark på Sognefjellet, tilrettelagt med informasjons-punkt, sittegruppe, gangbru og gangbaner".
Stryvo har fått totalentreprisen for prosjektet.
Prosjektet vil bli ferdigstilt iløpet av 2016 og 2017.

Stryvo med positiv omtale i Widerøe-magasinet

Stryvo får god og positiv omtale i Widerøe-magasinet Perspektiv.
Stryvo blir nevnt som en som har lykkast med effektiv mekanisk produksjon i tider der mange sliter.
Magasinet blir finne i setelommene på Widerøe sine flyvninger i desember og januar.

Stryvo blir partner i bølgekraftselskap

Stryvo Group har blitt partner i det svenske bølgekraftselskapet Waves4Power, som nettopp nå har et slikt kraftverk til testing ved Runde.
Dersom uttestingen blir vellykket vil bølgekraftanleggene bygges av Stryvo på Fiskåholmen.
February 06, 2016

Overtar Brødrene Sundt Maskinering

Brødr. Skaug Mekaniske overtar Brødrene Sundt Maskinering AS i Oslo. Kundeporteføljen til Brødrene Sundt blir nå fulgt opp av Stryvo Group-selskapet Brødr. Skaug.
January 07, 2016

Storkontrakt til Stryvo Bismo

Stryvo Bismo har vunne ei ny storkontrakt på sjøvassfilter som vil doble omsetninga i 2016. Den nye kontrakta stadfester Stryvo Bismo sin posisjon som ein leiande aktør innanfor offshore prosessindustri.