Sivilingeniør Byggteknikk - stål

Stryvo AS ønsker å styrke sin ingeniørkompetanse i avdelingen for Service & Byggteknikk. Gjennom mange og spennende prosjekt har Stryvo opparbeidet seg betydelig kompetanse og referanser innen bygg, stålstruktur og service.

Vi har godkjenning for utførelsesklasse EXC 4 i hht EN-1090-2/3:2008, og har oppdrag både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viktige arbeidsoppgaver

 • Styrkeberegning, knutepunktanalyse, optimalisering og dimensjonering av stål-konstruksjoner
 • Bistå med teknisk salgsstøtte
 • Prosjektering, prosjekt tilrettelegging og dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør i byggteknikk med minimum 5års erfaring innen stål-konstruksjoner
 • Høg kompetanse på statikk og fasthetslære
 • Interesse for modellering / bruk av tegne- og dimensjoneringsprogrammer
 • Kunnskap om bransjestandardar
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk, skandinavisk tale er en fordel

Personlige egenskaper

Kunne arbeide målretta og ansvarsbevisst, sjølvstendig og i team

 • God systemforståelse, strukturert, handlekraftig, effektiv og løsningsorientert
 • Evne til å sjå nye muligheter, være åpen for endring og forbedring
 • Omgjengelig og positiv med gode kommunikasjonsegenskaper

Det er en fordel med erfaring / kunnskap / interesse innen praktisk utførelse

Vi tilbyr

 • Variert arbeid med påvirkningsmulighet i prosesser og strategier
 • Konkurransedyktige lønns- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i tverrfaglige team

Stryvo bruker følgende programvare

 • Design og konstruksjon: Tekla, AutoCAD
 • Analyse og dimisjonering: Fokus Konstruksjon, FEM-Design, Sletten Byggdata

Stryvo har en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur, noe som gir rom for personlig utvikling i et godt og spennende arbeidsmiljø. Vi har strenge krav til kvalitet og utslipp, og nulltoleranse for skader og HMS hendelser. Stryvo sine motiverte medarbeidere har gjennom mer enn 70 år vist integritet og endringsvilje, noe som er med å gjøre Stryvo til en trygg, trivelig og bærekraftig arbeidsplass.

Informasjon og søknad

Stillingen har arbeidssted Stryn.

Kontakt for informasjon om stillingen: Frode Nedreberg på tlf (+47) 480 83 336 / epost frode.nedreberg@stryvo.no


Søknadsfrist: 15.05.2021
Søknader vurderast fortløpande

Tiltredelse: Etter avtale
Søknad med CV sendes til post@stryvo.no