Sivilingeniør/ingeniør Byggteknikk - stål

Stryvo AS ønsker å styrke sin ingeniørkompetanse i avdelingen for Service & Byggteknikk. Gjennom mange og spennende prosjekt har Stryvo opparbeidet seg betydelig kompetanse og referanser innen bygg, stålstruktur og service.

Vi har godkjenning for utførelsesklasse EXC 4 i hht EN-1090-2/3:2008, og har oppdrag både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viktige arbeidsoppgaver

 • Styrkeberegning, knutepunktanalyse, optimalisering og dimensjonering av stål-konstruksjoner
 • Bistå med salgsstøtte
 • Prosjektering, prosjekt tilrettelegging og dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/ingeniør i byggteknikk med 3-5års erfaring innen stål-konstruksjoner
 • Høg kompetanse på statikk og fasthetslære
 • Interesse for modellering/bruk av tegne- og dimensjoneringsprogrammer
 • Kunnskap om bransjestandardar
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk, skandinavisk tale er en fordel

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide målretta og ansvarsbevisst, sjølvstendig og i team
 • God systemforståelse, strukturert, handlekraftig, effektiv og løsningsorientert
 • Evne til å sjå nye muligheter, være åpen for endring og forbedring
 • Omgjengelig og positiv med gode kommunikasjonsegenskaper
 • Det er en fordel med erfaring/kunnskap/interesse innen praktisk utførelse

Vi tilbyr

 • Variert arbeid med påvirkningsmulighet i prosesser og strategier
 • Konkurransedyktige lønns- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i tverrfaglige team

Stryvo bruker følgende programvare

 • Design og konstruksjon: Tekla, AutoCAD
 • Analyse og dimisjonering: Fokus Konstruksjon, FEM-Design

Stryvo har en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur, noe som gir rom for personlig utvikling i et godt og spennende arbeidsmiljø. Vi har strenge krav til kvalitet og utslipp, og nulltoleranse for skader og HMS hendelser. Stryvo sine motiverte medarbeidere har gjennom mer enn 70 år vist integritet og endringsvilje, noe som er med å gjøre Stryvo til en trygg, trivelig og bærekraftig arbeidsplass.

Informasjon og søknad

Søknadsfrist 15.01.22
Tiltredelse: Etter avtale

Stillingen har arbeidsted Stryn.

Søknad med CV sendes til post@stryvo.no

Kontakt gjerne Frode Nedreberg for ytterligere informasjon om stillingen på tlf (+47) 480 83 336/epost frode.nedreberg@stryvo.noLedig stilling - Service og Byggteknikk

Stryvo søker flink og motivert medarbeider til si avdeling Service og Byggteknikk i Stryn. I denne stillinga får du være mykje ute og jobbe allsidig både sjølvstendig og i team.

Det er ein fordel med erfaring frå byggebransjen, men ikkje nødvendigvis stål, som er Stryvo sin kjernekompetanse. Våre oppdrag spenner frå enkle stålhallar til komplekse bygg/konstruksjonar eller serviceoppdrag.

Stryvo legg stor vekt på kvalitet i alle ledd, og vi ser etter gode kollegaer med god arbeidslyst, god forståing og god driv. Om du også er ein potensiell arbeidsleiar ser vi ikkje negativt på det.

Stillinga krever gode kommunikasjonsevner på norsk, eller minimum veldig godt engelsk språk.

Du må ha bilsertifikat minimum kl. B, men det kan også være ønskeleg med sertifikat på kran, truck og lift. Dette er opplæring Stryvo vil koste viss du er rett person for oss.

Kvalifikasjonar vi ser etter:

 • Gjerne fagbrev innan stål, betong eller tre
 • Relevant arbeidserfaring
 • Fagleg stoltheit
 • Servicefokus og pålitelegheit
 • Høg arbeidsmoral

Vi tilbyr:

 • Spennande og varierte oppgåver
 • Konkurransedyktig løn
 • Fast stilling
 • Gode utviklings- og karrieremogleheiter
 • Rask tilsetting

Send ein søknad med cv til post@stryvo.no eller ta kontakt med avdelingsleier Frode Nedreberg på telefon 480 83 336 for meir informasjon.