Ledig stilling - SMART-avd. produksjonsteknikk

Vi søker ein flink og motivert medarbeider til Stryvo si SMART-avdeling innan produksjonsteknikk i Stryn. SMART-avdelinga har avanserte CNC-maskiner innan skjæring og arbeidsoppgåvene vil vere tegning/utlegging til skjæring, kapping og tilrettelegging for produksjon. I denne stillinga får du jobbe allsidig både sjølvstendig og i team.

Stryvo legg stor vekt på kvalitet i alle ledd, og vi ser etter gode kollegaer med god arbeidslyst, god forståing og god driv.

Det er ønskeleg at du har sertifikat på truck og kran men dette og øvrig opplæring Stryvo vil bli gitt viss du er rett person for oss.

Kvalifikasjonar vi ser etter:

 • Relevant bakgrunn og arbeidserfaring
 • Fagleg stoltheit
 • Servicefokus og pålitelegheit
 • Høg arbeidsmoral
 • Språk: Norsk/nordisk

Vi tilbyr:

 • Spennande og varierte oppgåver
 • Konkurransedyktig løn
 • Fast stilling
 • Gode utviklings- og karrieremogleheiter
 • Rask tilsetting

Send ein søknad til post@stryvo.no eller ta kontakt med produksjonssjef Svein Erik Olufsen på telefon 996 19 325 for meir informasjon.

Ledig stilling - Service og Byggteknikk

Stryvo søker flink og motivert medarbeider til si avdeling Service og Byggteknikk i Stryn. I denne stillinga får du være mykje ute og jobbe allsidig både sjølvstendig og i team.

Det er ein fordel med erfaring frå byggebransjen, men ikkje nødvendigvis stål, som er Stryvo sin kjernekompetanse. Våre oppdrag spenner frå enkle stålhallar til komplekse bygg/konstruksjonar eller serviceoppdrag.

Stryvo legg stor vekt på kvalitet i alle ledd, og vi ser etter gode kollegaer med god arbeidslyst, god forståing og god driv. Om du også er ein potensiell arbeidsleiar ser vi ikkje negativt på det.

Stillinga krever gode kommunikasjonsevner på norsk, eller minimum veldig godt engelsk språk.

Du må ha bilsertifikat minimum kl. B, men det kan også være ønskeleg med sertifikat på kran, truck og lift. Dette er opplæring Stryvo vil koste viss du er rett person for oss.

Kvalifikasjonar vi ser etter:

 • Gjerne fagbrev innan stål, betong eller tre
 • Relevant arbeidserfaring
 • Fagleg stoltheit
 • Servicefokus og pålitelegheit
 • Høg arbeidsmoral

Vi tilbyr:

 • Spennande og varierte oppgåver
 • Konkurransedyktig løn
 • Fast stilling
 • Gode utviklings- og karrieremogleheiter
 • Rask tilsetting

Send ein søknad med cv til post@stryvo.no eller ta kontakt med avdelingsleier Frode Nedreberg på telefon 480 83 336 for meir informasjon.


Sivilingeniør Byggteknikk - stål

Stryvo AS ønsker å styrke sin ingeniørkompetanse i avdelingen for Service & Byggteknikk. Gjennom mange og spennende prosjekt har Stryvo opparbeidet seg betydelig kompetanse og referanser innen bygg, stålstruktur og service.

Vi har godkjenning for utførelsesklasse EXC 4 i hht EN-1090-2/3:2008, og har oppdrag både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viktige arbeidsoppgaver

 • Styrkeberegning, knutepunktanalyse, optimalisering og dimensjonering av stål-konstruksjoner
 • Bistå med teknisk salgsstøtte
 • Prosjektering, prosjekt tilrettelegging og dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør i byggteknikk med minimum 5års erfaring innen stål-konstruksjoner
 • Høg kompetanse på statikk og fasthetslære
 • Interesse for modellering / bruk av tegne- og dimensjoneringsprogrammer
 • Kunnskap om bransjestandardar
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk, skandinavisk tale er en fordel

Personlige egenskaper

Kunne arbeide målretta og ansvarsbevisst, sjølvstendig og i team

 • God systemforståelse, strukturert, handlekraftig, effektiv og løsningsorientert
 • Evne til å sjå nye muligheter, være åpen for endring og forbedring
 • Omgjengelig og positiv med gode kommunikasjonsegenskaper

Det er en fordel med erfaring / kunnskap / interesse innen praktisk utførelse

Vi tilbyr

 • Variert arbeid med påvirkningsmulighet i prosesser og strategier
 • Konkurransedyktige lønns- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i tverrfaglige team

Stryvo bruker følgende programvare

 • Design og konstruksjon: Tekla, AutoCAD
 • Analyse og dimisjonering: Fokus Konstruksjon, FEM-Design, Sletten Byggdata

Stryvo har en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur, noe som gir rom for personlig utvikling i et godt og spennende arbeidsmiljø. Vi har strenge krav til kvalitet og utslipp, og nulltoleranse for skader og HMS hendelser. Stryvo sine motiverte medarbeidere har gjennom mer enn 70 år vist integritet og endringsvilje, noe som er med å gjøre Stryvo til en trygg, trivelig og bærekraftig arbeidsplass.

Informasjon og søknad

Stillingen har arbeidssted Stryn.

Kontakt for informasjon om stillingen: Frode Nedreberg på tlf (+47) 480 83 336 / epost frode.nedreberg@stryvo.no

Søknader vurderast fortløpande

Tiltredelse: Etter avtale
Søknad med CV sendes til post@stryvo.no