Filterløsninger

Vi kan rense/filtrere nesten alle typer av væsker. Alt fra filtrering av kjølevann, til den fineste filtrering av olje.

Trenger du rådgivning eller hjelp til å finne en god filtreringsmetode eller løsning på hvordan du skal få et ønsket filtreringsresultat, ikke nøl med å ta kontakt.

Vi har spesialisert oss på å både være rådgivere og leverandør av filter og filterløsninger til filtrering av flytende væsker.  Vi har spesialistkunnskaper på de aller fleste problemstillinger innenfor filtrering av væsker. Våre ansatte og vårt nettverk har lang erfaring innenfor fagområdet filtrering.
Vi jobber i dag innenfor de aller fleste områder, og kan gi gode løsningsforslag. Vi har egen produksjon av filter, vi har store internasjonale samarbeidspartnere som gir oss faglig støtte innenfor sine områder, noe som igjen fører til at vi har tilgang til noe av den beste filterkunnskapen som er å oppdrive i verden i dag.

Vårt engineerings team har lang erfaring innenfor skreddersydde filterløsninger , og vil være en god samarbeidspartner i utvikling av en god filterløsning.  

Har du en filterforespørsel, så ikke nøl med å ta kontakt.