Prosjektering og konstruksjon

Stryvo har årelang erfaring og høg kompetanse innen bygg og konstruksjoner og kan tilby komplette løsninger med alt fra utvikling og design av nye produkter til dimensjonerende styrkeberegning med komplette tegningspakker klar produksjon som vi kan tilby fra våre lokasjoner.

 Stryvo er sertifisert til høgste tiltaksklasse EXC4 i henhold til NS-EN 1090 og krava til CE merkinga av bærende stål og aluminiums konstruksjoner.

Vil tilbyr
Prosjektering
Design
Konstruksjon
Beregning
Ingeniørtjenester
Teknisk rådgiving