(Description not available in English)

Wiper er en innretning for renskning av inntaks-rister ved kraftverk. Ristrenskeren monteres utenpå risten foran inntaket. En tverrgående bom med gummilist og kost ligger i press mot risten og dras oppover. 

Bommen fører med seg løv, greiner og annet opp til toppen, hvor avfallet føres ned på baksiden av renskeren.  Avfallet samler seg oppe på betongkanten og fjernes manuelt. Renne for automatisk fjerning av avfallet er ekstrautstyr. 

Wiper tilpasses bredden på inntaksristen. Den bygges opp av moduler, noe som gjør at vi kan skreddersy produktet til hvert enkelt anlegg.