Stryvo tilbyr hardhetstesting i Brinell etter Amerikansk standard

Vår King Tester er bærbar og ISO 17025-akkreditert fra American Association for Laboratory Accreditation (A2LA)
Monday 15 May 2023

Vår type utstyr Brinell King tester er en av de beste i industrien, som kan tilfredsstille de fleste av kravene, som navnet sier, vår type testing er Brinell hardhet.

Utstyret vårt er i henhold til ASTM E-10/E-110-kompatibelt, fordi testeren er bærbar, kan vi teste større deler som ikke kan testes på stasjonære teststasjoner, og levere en full belastning på 3000 kgf.

Hardhetsavlesningen er utført av Kingscope TM 100 mikroskop som gir en nøyaktighet på 0,01 mm ved avlesning, noe som gjør hardhetsavlesningen veldig presis.