Vi blir å finne på standnr 37 på årets produksjonstekniske konferanse for bærekraftig energiproduksjon (PTK). Vi produserer komplette inntakssystem deriblant luker, inntaksrister, rør og ventiler og grindrenskere. Kjøle og lenseanlegg, vannveiskomponenter med spesialitet på røroverganger og produksjon av trykkpåkjent utstyr. Vi designer, styrkeberegner og leverer ferdig montert og dokumentert. Stryvo utfører overhaling av luker og mekanisk utstyr og reparerer flenser, lager og akslinger. Vi tilbyr sikring og CE-merking av inntak, inspeksjon og serviceavtaler og mye mer. Kom til standen vår og snakk med oss om alt vi har å tilby.
Monday 7 March 2022