Filter elementer

Filter elementer for Ol,e filter, hydraulikkfilter, vann filter, glykol filter

Mer informasjon hos produsentens nettside

By pass filter BU Serien

Et kompakt og effektivt Bypass filter for rensing av olje. 
kobles direkte på høytrykks line, det er ikke behov for ekstra motor eller pumpe.
Designet for å operere opp til 450 Bar.
Lave driftskostnader, lett å installere og vedlikeholde.
Også tilgjengelig for Glykol filtrering

Mer informasjon hos produsentens nettside

Off line Filters SE Serien

Kompakt og komplett Off line By pass oljefilter filter.
Inneholder egen pumpe og filter hus.

Mer informasjon hos produsentens nettside

Filter for rensing av Motor olje TR serien

Spesialdesignet filter for å rense motorolje i en by pass loop, samt meget god til å rense Diesel olje.
Fjerner faste partikler som sot og metallbiter, fjerner også vann
Enkelt å installere, samt lett og vedlikeholde

Mer informasjon hos produsentens nettside

Coallescer vann separator WS Serien

Off line vann og partikkel renser.

Når det er større mengder vann i forhold til partikler, og vanntørkongen er permanent, så vil en en Coallescer kunne fjerne store mengder med vann.

Mer informasjon hos produsentens nettside

Luftboble renser QUICKTORON

Fjerner effektivt luftbobler i olje.

Mer informasjon hos produsentens nettside