Produksjonsleder

Vår nåværende produksjonsleder går over i ny stilling i selskapet og vi søker derfor etter en etterfølger til ei spennende og krevende rolle i Stryvo Stryn AS.

Ansvar og oppgaver

Vedkommende skal ha ansvar for å drifte og utvikle vår egen produksjon. Stryvo ønsker å investere i utviding av vårt anlegg (fra 2008) og i nye produksjonsteknologier som kan gjøre oss mer produktive og effektive. Produksjonslederen vil ha en sentral rolle i å utvikle vår produksjon.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

 • Kompetanse og erfaring fra å lede mekanisk produksjon
 • Har interesse for og erfaring med nyere produksjonsteknologi
 • Det vil være en fordel med ingeniør-/sivilingeniørbakgrunn
 • Evne til å kommunisere og samarbeide internt og eksternt
 • Like å jobbe med prosessforbedring
 • Systematisk, strukturert og evner å bruke data
Godt humør er en fordel

 Spørsmål kan rettes til: Per Ivar Roald, tlf. 480 83 339

 Send søknad på e-post til: post@stryvo.no

 Søknadsfrist: Snarest og innen 4.12.2017

Prosjektleiar

Salsingeniør

Prosjektingeniør

Stryvo Stryn AS har store arbeidsmengder og har planar for ytterlegare vekst. Vi er derfor ute etter særs hyggelege og flinke personar med god kompetanse innan maskinfag, bygg og anlegg eller stålkonstruksjonar.

Ansvar og oppgåver

Hovudoppgåvene vil være å bidra til å selje eller gjennomføre prosjekt innan dei industriane vi er aktive: Olje & Gass, maritimt, entreprenør, fornybar energi eller fiskeoppdrett.

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar 
 • Sivilingeniør / ingeniør / teknisk fagskule etc.
 • Erfaring med byggeprosjekt / stålkonstruksjon / maskinering
 • Erfaring med å kalkulere prisar og/eller bidra i salsarbeid
 • Evne til å kommunisere og samarbeide internt og eksternt
 • Systematisk, strukturert og evner å bruke data
 • Godt humør

Spørsmål kan rettes til: Per Ivar Roald, tlf. 480 83 339

Send søknad på e-post til: post@stryvo.no

Søknadsfrist: Snarast og innan 31.10.17

Byggingeniør / prosjektleiar - Stryvo Stryn AS

Stryvo Stryn AS har store arbeidsmengder innan bygg og anlegg og vi ønsker derfor å tilsette ein ny person med relevant erfaring.

Ansvar og oppgåver

Hovudoppgåvene vil være å kalkulere nye jobbar og være prosjektleiar på ordrar vi skal gjennomføre. 

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar 

 • Byggingeniør / teknisk fagskule etc.
 • Erfaring med byggeprosjekt / stålkonstruksjonar
 • Erfaring med å kalkulere prisar på bygg/konstruksjonar/jobbar
 • Evne til å kommunisere og samarbeide internt og eksternt
 • Systematisk, strukturert og evner å bruke data
 • Godt humør

Spørsmål kan rettes til: Frode Nedreberg, tlf. 480 83 336 eller Per Ivar Roald, tlf. 480 83 339

Send søknad på e-post til: post@stryvo.no

Søknadsfrist: Snarast

Vi tilbyr:
Utfordrende oppgaver i et målrettet miljø
Jobb i en spennende bedrift
Godt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser
Moderne arbeidsverktøy
Gode utviklingsmuligheter
Behjelpelige med å skaffe bolig
SØKNAD
Søknader med CV merkes med stillingstittel og sendes til post@stryvo.no​