Innkjøp- og logistikkleiar

Stryvo Stryn AS tenker å opprette ei ny stilling for å drifte og utvikle innkjøpsaktiviteten og logistikkaktiviteten i bedrifta.

Ansvar og oppgåver

Vedkomande skal ha ansvar for å drifte og utvikle innkjøpsaktiviteten vi har mot leverandørane våre, samt all logistikkaktiviteten vi har mot leverandørar, kundar og internt i vår eigen produksjon. Dette må skje i tett samarbeid med interne ressursar som seljarar, prosjektleiarar og produksjonsarbeidarane. I tillegg blir det mykje dialog med kundar og leverandørar.

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar 

• Erfaring og utdanning innan innkjøp og/eller logistikk
• Evne til å kommunisere og samarbeide internt og eksternt
• Like å jobbe med prosessforbetring
• Synes det er spennande å ta i bruk ny teknologi og forbetre eksisterande løysingar
• Systematisk, strukturert og evner å bruke data
• Godt humør er ein fordel

Spørsmål kan rettes til: Per Ivar Roald, tlf. 480 83 339

Send søknad på e-post til: post@stryvo.no

Søknadsfrist: Snarast og innan 15.8.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For stillingane tilbyr vi:
Utfordrande oppgaver i eit målretta miljø
Jobb i en spennande bedrift i vekst
Godt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelsar
Moderne arbeidsverktøy
Gode utviklingsmuligheter
SØKNADSFRIST
Stillingane er lagt ut for snarleg tilsetting
SØKNAD
Søknader med CV merkast stillingstittel og sendast til post@stryvo.no​